Instruktörskurs IDC – Instructor Development Course


En IDC består av två delar, AI (Assistant Instructor) och OWSI (Open Water Scuba Instructor). Under denna utbildning tränar du bland annat på att hålla presentationer i klassrum, bassäng och öppet vatten. Vi finslipar också på dina demonstrationsfärdigheter i vattnet, samt övar på ”Rescue Skill” nr 7 från räddningsdykarkursen. I tillägg utökar du dina kunskaper om dykbranschen och dina möjligheter i denna. PADI:s filosofi, pedagogik och standards hjälper dig att effektivt kunna fungera som en professionell PADI-instruktör.

IDC:n förbereder dig framför allt för ”Real Life Teaching” som instruktör och för IE:n (Instructor Examination). Denna genomförs av en examinator från ett PADI-kontor. Dessa examineringar är fristående från IDC:n och schemaläggs av PADI. Vid IE:n demonstrerar du dina teoretiska och praktiska kunskaper för att bli godkänd av PADI som Instruktör. När detta är avklarat har du en gedigen utbildning och är klar för att arbeta ”world wide” med dykutbildning.

Förkrav:

Certifierad PADI Dive Master (eller motsvarande)
Minimum 18 år fyllda
Godkänt läkarintyg för dykning (ej äldre än 12 mån vid IE:n)
Varit certifierad som dykare i minst 6 mån och ha bevis på minimum 60 loggade dyk och ha dokumenterad erfarenhet i djup, natt och navigationsdykning (100 loggade dyk vid IE:n)
Bevis på genomförd HLR och förstahjälpen-utbildning, ej äldre än 24 mån. Dokumentation på godkända certifieringar som är utställda av någon annan organisation än PADI.


IDC Kurspris: 9.900:- (Både AI och OWSI)
Kostnader för elevmateral tillkommer samt certifierings kostnad och kostnaden för Instuctor Examination.

Kostnaden för IE:n och Cerifieringen betalas direkt av dig till PADI vid examineringen.

Kurspris för att enbart gå AI-delen: 4900:-
(Kostnader för elevmateral tillkommer)

Kurspris för att enbart gå OWSI-delen 5900:-
Kostnader för elevmateral tillkommer samt certifierings kostnad och kostnaden för Instuctor Examination.

EFRI: Kurspris: 2500:- (kursmaterial tillkommer)
Emergency First Respons Instruktörskurs hålls i samband med IDC:n.
Anmäl dig nu!  

 

Adolf Edelsvärds gata 9-11, 414 51 Göteborg    |    031-12 30 40    |    butik@flyingdivers.se