IANTD, Normoxic Trimix


Kursen är skapad för de som vill vidareutveckla sina kunskaperna om EANx och Trimix dykning till "Tech" nivå. Vi utvecklar de praktiska kunskaperna som du besitter och introducerar en del nya, som tex hantering av 2 dekoflaskor. Efter godkänd kurs blir man certifierad att dyka ner till 60 m förutsatt att man har lämplig trimix blandning som andningsgas.

 Förkrav:
Adv Rec Trimix / Adv EANx - certifikat.
Minst 100 loggade dyk och minst 30 dyk djupare än 27 m.
18 år gammal

Hos flyingdivers består kursen av minst 1 confined pass och 6 havsdyk.

Vad lär du dig på kursen

- Dykplanering
- Fysiologi
- Fysik och Gaser
- Utrustning
- Stresshantering
- Hantering av 2 dekogaser
- Nödfalls procedurer mm


Naturligtvis ingår allt elevmaterial och certifikatskostnad i kursavgiften.
Det som till kommer är gas, transport och ev logi kostnad.

Tidsmässigt kan man räkna med att det går åt 5 heldagar även om vi vanligtvis väljer att lägga teorin på ett antal kvällspass.

Du betalar för att gå kursen, certifikatet måste du förtjäna.

   Priset för kursen är 8995:-  

 
Flying Divers - Klippan, Adolf Edelsvärds gata 11, 414 51 Göteborg    |    tel. 031-12 30 40    |    butik@flyingdivers.se